Vergunningvrij bouwen

Om te mogen bouwen heb je een vergunning nodig, maar er zijn mogelijkheden om zonder vergunning zaken aan je pand te wijzigen of uit te breiden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een dakkapel, een erfafscheiding, het aanbrengen of veranderen van kozijnen of het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook een uitbouw of bijgebouw kan vergunningsvrij worden gebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk wel spelregels. Over het algemeen geldt dat het wijzigen aan zij- of achtergevel, binnen randvoorwaarden, mogelijk is. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft hiervoor duidelijke brochures op hun site staan, kijk hiervoor op http://www.rijksoverheid.nl.

Voor aan- uit- of bijgebouwen, of kortweg ‘bijbehorend bouwwerk’, gelden van vanzelfsprekend meer eisen dan voor het plaatsen van bijvoorbeeld een schutting. Zo staat een bijbehorend bouwwerk per definitie op de grond en, afhankelijk van de plaats op het erf, maximaal 5 meter (binnen een afstand van 4 meter vanaf het hoofdgebouw) of 4 meter hoog. Wijzigingen aan een monument zijn altijd vergunningplichtig. Als je een aanbouw wilt of bijvoorbeeld een tuinhuis is het dus zeker aan te raden om eens op de site van VROM te kijken onder welke voorwaarden je dit vergunningsvrij mag doen. Dit scheelt toch weer kosten voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning, tijd die nodig is om de vergunning te krijgen en wellicht enige discussie bij welstand.

Vergunningsvrij bouwen betekent echter niet ‘regelvrij’ bouwen. Ook al worden plannen niet meer getoetst door de gemeente, aan de bepalingen van de woningwet en het bouwbesluit moet natuurlijk gewoon voldaan worden. Het is dus wel raadzaam om plannen te bespreken met iemand die dit kan controleren. Kortom, als je plannen voor verbouw of uitbreiding hebt loont het de moeite om eens na te gaan wat de randvoorwaarden zijn om plannen vergunningsvrij uit te kunnen voeren. Als je er niet uitkomt dan kan een architect je snel helderheid verschaffen over wat wel en wat niet vergunningsvrij kan worden gebouwd.

Dit advies is geschreven door Maarten Steunenberg BALD architecture baldarchitecture.nl