Zelfbouw en vergunningvrij bouwen

Wanneer je een nieuw huis gaat bouwen vind je in het bestemmingsplan, of bij de kavelinformatie, de randvoorwaarden waar de woning aan moet voldoen. Onderdeel hiervan is onder andere een kaartje van het kavel met hierop aangegeven het bebouwingsvlak waarbinnen gebouwd mag worden.

Er is echter meer mogelijk dan je denkt. De regels voor vergunningvrij bouwen zijn namelijk ook bij nieuwbouwplannen van toepassing. Zo mogen delen van de woning vergunningvrij buiten de bebouwingscontouren van het bestemmingsplan gebouwd worden mits voldaan wordt aan enkele regels. Voor ‘functioneel ondergeschikte bestemmingen’, zoals garages, bergingen en ateliers, gelden ruimere regels. Deze kunnen ook los van de woning op een andere plek op het kavel worden geplaatst. Bij het ontwerp van uw nieuwe woning kan het dus raadzaam zijn om hierover advies in te winnen.

Bestemmingsplan niet altijd bepalend

Het komt steeds vaker voor dat bebouwingsvlakken niet meer in het bestemmingsplan worden vastgelegd, maar in de voorwaarden worden opgenomen bij de koop van het kavel. Strikt genomen zijn de regels voor het vergunningvrij bouwen dan niet meer van toepassing omdat u in een privaatrechtelijke afspraak met de gemeente hebt aangegeven niet buiten het in het kavelpaspoort aangegeven bebouwingsvlak te zullen bouwen. Toch wordt het vaak wel toegestaan om binnen de regels van het vergunningvrij bouwen buiten het bebouwingsvlak te bouwen. Vanzelfsprekend kunt u dit het beste vooraf met de gemeente bespreken.

De regels voor het vergunningvrij bouwen zijn terug te vinden op de site van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), http://www.rijksoverheid.nl. Het bestemmingsplan is te bekijken op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Een architect is vanzelfsprekend op de hoogte van deze regels en kan u adviseren over de mogelijkheden van uw kavel.

Dit kan iedere zaterdag bij de architectenwinkel. BNA architecten geven gratis advies. Schrijf je hier in

Dit advies is geschreven door Maarten Steunenberg BALD architecture baldarchitecture.nl