Aan en Uitbouwen

Het verbouwen van je woning wil je eenvoudig kunnen regelen. De wet geeft de mogelijkheid om zonder vergunning aan- en uitbouwen aan je woning te realiseren. Het is dus raadzaam om goed na te gaan binnen welke voorwaarden dit kan. En eigenlijk mag er best veel. In veel gevallen voldoende om je huidige woning aan te passen aan je nieuwe woonwensen.
Allereerst even de globale randvoorwaarden. In het ‘Besluit Omgevingsrecht’, of kortweg BOR, worden de aan- uit- en bijbouwen onder één noemer gebracht, de ‘bijbehorende bouwwerken’. Een bijbehorend bouwwerk kan alleen vergunningvrij zijn als het niet aan of bij een monument is, maximaal één verdieping hoog is en op de grond staat.

Het achtererf
Het achtererf ligt zoals de naam al zegt aan de achterzijde van de woning. Het begint 1 meter achter de voorgevel en loopt over de volle breedte van het kavel tot aan de achtergrens, of als het perceel aan de zijkant aan openbaar gebied grenst loopt het achtererf gelijk aan de zijkant van uw woning.
Om te bepalen waar welke eisen gelden voor het bijbehorende bouwwerk definieert de BOR een ‘oorspronkelijk hoofdgebouw’. Kort gezegd is dit uw woning exclusief bijgebouwen zoals garages en bijkeukens. Op een perceel staat altijd maximaal 1 oorspronkelijk hoofdgebouw. Vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw mag er op het achtererf binnen een afstand van 4 meter een bijbehorend bouwwerk geplaatst worden van maximaal 5 meter hoog. Verder is het bijbehorend bouwwerk maximaal 0,3 meter hoger dan de eerste verdiepingsvloer of het dak en niet hoger dan het hoofdgebouw.
Buiten de zone van 4 meter mogen ook bijbehorende bouwwerken geplaatst worden, alleen zijn hier strengere regels aan verbonden. Zo mogen deze maximaal 3 meter hoog zijn, maximaal 30m2 oppervlakte hebben en moeten ze functioneel ondergeschikt zijn. Dit betekend dat er bijvoorbeeld geen woonkamer of keuken in mag komen, een berging of atelier is wel toegestaan. In een zone van 1 meter breed langs een naburig erf mag maximaal 10m2 gebouwd worden.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij
Vergunningvrij bouwen betekent echter niet ‘regelvrij’ bouwen. Ook al worden uw plannen niet meer getoetst door de gemeente, aan de bepalingen van de woningwet en het bouwbesluit moet natuurlijk gewoon voldaan worden.
Het is dus wel raadzaam om uw plannen te bespreken met iemand die dit kan controleren. Dit kan iedere zaterdag bij de architectenwinkel. BNA architecten geven gratis advies. Schrijf u hier in.

Dit advies is geschreven door Maarten Steunenberg BALD architecture baldarchitecture.nl