Category Archives: Verbouwen

Verbouwen met een architect

Het verbeteren van je eigen woning wordt steeds eenvoudiger. Er worden minder eisen vanuit het bouwbesluit gesteld en veel aanpassingen kunnen zonder welstandsadvies. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woning meer en meer bij de eigenaar komt te liggen. Een Nederlands huis wordt gemiddeld eens in de 5 jaar in grote of kleine mate aangepast. We

Meer informatie

Appartement verbouwen? Vergeet de VVE niet

Natuurlijk hebt u bij het maken van uw verbouwplannen voor uw appartement gekeken of u hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning nodig heeft. Heeft de Vereniging van Eigenaren hier ook iets over te zeggen? Dat hangt af van uw plannen. Het zou heel goed kunnen zijn dat uw verbouwing ook met de VvE moet worden afgestemd. Vaak zijn constructieve onderdelen zoals dragende

Meer informatie

Milieubelasting onderdeel bouwbesluit

Bij de aanvraag voor bouwvergunningen voor woningen en kantoren  moet sinds 1 januari 2013 een berekening van de milieubelasting ingediend worden. Met deze berekening wordt de milieubelasting van alle toegepaste materialen berekend. Samen met de Energie Prestatie Berekening, waarmee de milieubelasting van het gebruik van een gebouw wordt berekend, geeft dit een goed beeld van de totale belasting voor het

Meer informatie

Duurzaam verbouwen

Als je gaat verbouwen gaat natuurlijk de eerste aandacht uit naar de extra oppervlakte of woonkwaliteit die je wilt toevoegen. Omdat bouwen bijna altijd milieubelastend is, is het echter ook goed om na te denken of de plannen niet duurzamer kunnen worden gerealiseerd. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak, maar er zijn meer mogelijkheden. Een uitbouw kan bijvoorbeeld

Meer informatie

Vergunningvrij bouwen

Om te mogen bouwen heb je een vergunning nodig, maar er zijn mogelijkheden om zonder vergunning zaken aan je pand te wijzigen of uit te breiden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een dakkapel, een erfafscheiding, het aanbrengen of veranderen van kozijnen of het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook een uitbouw of bijgebouw kan vergunningsvrij worden gebouwd. Hiervoor zijn natuurlijk wel

Meer informatie